Het overlijden van een dierbare is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die een mens kan meemaken. Na het overlijden volgt een periode van rouw. Rouw is de verzamelnaam van de verschillende reacties die optreden na het verlies van een persoon met wie een betekenisvolle relatie bestond. Hoe intenser de band, hoe intenser de rouw. Dit geldt niet alleen wanneer de band goed was, bij een slechte band is er meestal sprake van intense gecompliceerde rouw.

Rouw kan naast het overlijden van een naaste ook andere oorzaken hebben.
Zo kan een ernstige diagnose, zoals bijvoorbeeld kanker, leiden tot een periode van rouw. Ook wanneer iemand's leven na een ongeluk of ziekte op zijn kop komt te staan, bijvoorbeeld doordat men in een rolstoel terecht is gekomen of andere (blijvende) beperkingen heeft, kan diegene in een rouwproces terechtkomen. Het gaat dan meestal om rouw om het verlies van 'het normale leven', van dingen kunnen, mogelijkheden en toekomstdromen.
Rouw kan ook optreden na een traumatische scheiding.

Ieder mens is verschillend en rouwverwerking loopt bij iedereen anders.

Stappen die vrijwel iedereen door zal maken, zijn:

• Het aanvaarden van het verlies.
• Het voelen van de pijn die met het verlies gepaard gaat.
• Het leven weer oppakken na het verlies.
• Het verlies een plek geven.

Therapie bij rouwverwerking

Sommige mensen lopen vast in het rouwproces en kunnen baat hebben bij therapie.

Hierbij kunt u denken aan:

• Controle krijgen over uw gedachten en gevoelens die samenhangen met het verlies.
• Het verwerken van het verlies.
• Het verwerken van pijnlijke herinneringen.
• Het aanpassen aan de nieuwe situatie.
• Het verbeteren van het dagelijkse functioneren.

Bij rouwverwerking kunnen verschillende soorten therapieën toegepast worden. Door middel van cognitieve gedragstherapie, waarbij u praat over uw gevoelens van pijn en verdriet, woede en frustratie, liefde en gemis, kunt u het verlies verwerken en een plaatsje geven. Ook creatieve therapie en psychomotorische therapie, of wandeltherapie behoren tot de mogelijkheden.