Samen kijken we wat voor u het beste is en waar u zich het prettigst bij voelt.

Bij ons kunt u terecht voor individuele begeleiding, groepsbegeleiding, individuele therapie en groepstherapie.

De begeleiding op het gebied van planning en organisatie is individueel en voornamelijk op volwassenen en jong volwassenen gericht. De begeleiding bij rouwverwerking is ook individueel en gericht op zowel volwassenen, met name ouderen, als kinderen.

De begeleiding bij sociale contacten kan zowel individueel als in een kleine groep plaatsvinden en is voor volwassenen en kinderen. Hetzelfde geldt voor therapie bij traumaverwerking, rouwverwerking, rts, overspannenheid en burnout.

Wij bieden verschillende mogelijkheden:

Begeleiding bij sociale contacten
Begeleiding bij plannen en organisatie
Begeleiding bij rouwverking

Cognitieve therapie
Creatieve therapie
Bewegingstherapie
Wandeltherapie