Heeft u of iemand in uw naaste omgeving behoefte aan hulp op therapeutische basis?

Bij ons kunt u terecht voor cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie en psychomotorische therapie (bewegingstherapie) of een combinatie van deze. De wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en gedrag staat hierbij centraal.

Samen met uw therapeut gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten en ontdekt u welke gedachten en welk gedrag uw klachten in stand houden en op welke manier u de klachten kunt verminderen c.q. laten verdwijnen. Op basis daarvan kiest u de therapie die het meest geschikt is en het beste bij u past. Uw therapie bestaat uit een zorgvuldig op maat samengesteld programma van gesprekken, oefeningen en opdrachten.

Wij bieden verschillende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld:
Cognitieve therapie
Creatieve therapie
Bewegingstherapie
Wandeltherapie

De meest voorkomende klachten/problemen die wij in onze praktijk behandelen zijn:
Burn-out
Rouwverwerking
Traumaverwerking
RTS