Individuele creatieve therapie biedt mensen, die bijvoorbeeld een trauma of verlies hebben meegemaakt, de mogelijkheid, d.m.v. creatieve activiteiten, geleide fantasie en visualisatie, te werken aan het verwerkingsproces.

Daarnaast wordt creatieve therapie zowel individueel als in groepsverband toegepast voor het verminderen van stress en stressgevoeligheid en bij gedragsproblemen en concentratieproblemen.

Bij creatieve therapie in groepsverband wordt in een ontspannen sfeer, d.m.v. creatieve activiteiten en samenwerking, o.a. gewerkt aan het vergroten van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid, het verbeteren van sociale vaardigheden en het beter functioneren in groepsverband.