Begeleiding op maat

Wij zijn er voor alle volwassenen en kinderen met een lichamelijke, zintuigelijke, maatschappelijke, licht verstandelijke- en of psychische beperking, die zelf de begeleiding kiezen die bij hen past.

Wij bieden zowel begeleiding op onze locatie als bij u aan huis. Als dit door omstandigheden niet mogelijk of wenselijk is, zorgen wij voor een alternatieve locatie.

Naast ambulante begeleiding bieden wij ook begeleiding in groepsverband.

Begeleiding bij sociale contacten
Begeleiding bij plannen en organisatie

Therapie op maat

Onze therapie is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie en psychomotorische therapie. De wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en gedrag staat hierbij centraal.
Samen met uw therapeut gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten en ontdekt u welke gedachten en welk gedrag uw klachten in stand houden en op welke manier u de klachten kunt verminderen c.q. laten verdwijnen. De behandeling bestaat uit een zorgvuldig op maat samengesteld programma van gesprekken, oefeningen en opdrachten.

Therapie bij Burn-out
Therapie bij Traumaverwerking
Therapie bij RTS
Therapie bij Rouwverwerking

De begeleiding op het gebied van planning en organisatie is individueel en voornamelijk op volwassenen en jong volwassenen gericht.
De begeleiding bij sociale contacten kan zowel individueel als in een kleine groep plaatsvinden en is zowel voor volwassenen, jong volwassenen en kinderen. Hetzelfde geldt voor therapie bij traumaverwerking, rouwverwerking, rts, overspannenheid en burnout.

Wij bieden verschillende mogelijkheden:

Gesprekstherapie
Creatieve therapie
Bewegingstherapie
Wandeltherapie
Ondersteunende begeleiding
Activerende begeleiding