Helaas zijn wij genoodzaakt om tijdelijk een cliëntenstop in te voeren.
Wij kunnen voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen.
Zodra de situatie verandert, zullen wij hierop inspelen en zal dit op de website vermeld worden.

Therapie op maat

Heeft u of iemand in uw naaste omgeving behoefte aan hulp op therapeutische basis?

Bij ons kunt u terecht voor cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie en psychomotorische therapie of een combinatie van deze. De wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en gedrag staat hierbij centraal.

Samen met uw therapeut gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten en ontdekt u welke gedachten en welk gedrag uw klachten in stand houden en op welke manier u de klachten kunt verminderen c.q. laten verdwijnen. Op basis daarvan kiest u de therapie die het meest geschikt is en het beste bij u past. Uw therapie bestaat uit een zorgvuldig op maat samengesteld programma van gesprekken, oefeningen en opdrachten.

Begeleiding op maat

Bent u op zoek naar individuele begeleiding voor uzelf of een familielid?

Wij zijn er voor alle volwassenen en kinderen met een lichamelijke, zintuigelijke, maatschappelijke, licht verstandelijke en/of psychische beperking, die zelf de begeleiding kiezen die bij hen past.

Wij bieden zowel individuele begeleiding op onze locatie als ambulante begeleiding bij u aan huis. Als dit door omstandigheden niet mogelijk of wenselijk is, kunnen wij voor een alternatieve locatie zorgen.