Begeleiding op maat

Bent u op zoek naar begeleiding voor uzelf of een familielid?

Wij zijn er voor alle volwassenen en kinderen met een lichamelijke, zintuigelijke, maatschappelijke, licht verstandelijke- en of psychische beperking, die zelf de begeleiding kiezen die bij hen past.

Wij bieden zowel begeleiding op onze locatie als bij u aan huis. Als dit door omstandigheden niet mogelijk of wenselijk is, kunnen wij voor een alternatieve locatie zorgen.
Naast ambulante begeleiding bieden wij ook begeleiding in groepsverband.

Therapie op maat

Heeft u of iemand in uw naaste omgeving behoefte aan hulp op therapeutische basis?

Bij ons kunt u terecht voor cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie en psychomotorische therapie of een combinatie van deze. De wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en gedrag staat hierbij centraal.

Samen met uw therapeut gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten en ontdekt u welke gedachten en welk gedrag uw klachten in stand houden en op welke manier u de klachten kunt verminderen c.q. laten verdwijnen. Op basis daarvan kiest u de therapie die het meest geschikt is en het beste bij u past. Uw therapie bestaat uit een zorgvuldig op maat samengesteld programma van gesprekken, oefeningen en opdrachten.

Samen kijken we wat voor u het beste is en waar u zich het prettigst bij voelt.

Bij ons kunt u terecht voor individuele begeleiding, groepsbegeleiding, individuele therapie en groepstherapie.

De begeleiding op het gebied van planning en organisatie is individueel en voornamelijk op volwassenen en jong volwassenen gericht. De begeleiding bij rouwverwerking is ook individueel en gericht op zowel volwassenen, met name ouderen, als kinderen.

De begeleiding bij sociale contacten kan zowel individueel als in een kleine groep plaatsvinden en is voor volwassenen en kinderen. Hetzelfde geldt voor therapie bij traumaverwerking, rouwverwerking, rts, overspannenheid en burnout.